Avís Legal

Condicions generals d’utilització de la pàgina web

La utilització de la pàgina web www.esportiuccr.org (la “Pàgina Web”) i totes les URL, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquesta pàgina web es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquests termes i condicions d’ús (els “termes i condicions d’ús”). Sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui necessitar l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals. Per tant, si les consideracions detallades en aquests Termes i Condicions d’Ús no són de la seva conformitat, preguem no faci ús d’aquesta pàgina web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (el “usuari”) i implica l’acceptació dels termes legals recollits en aquests termes i Condicions d’Ús.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet i donada la possibilitat que l’Usuari pugui accedir a aquesta pàgina web des de qualsevol part del món, els continguts així com els serveis que en general ofereix Club Esportiu CCR estan dirigits a clients que poden estar situats en qualsevol país. No obstant l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, Club Esportiu CCR es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que consideri oportú. Club Esportiu CCR es reserva el dret a realitzar canvis periòdicament a la pàgina web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la pàgina web. A causa de que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.

Les condicions i termes d’utilització que es recullen en aquests Termes i Condicions d’Ús poden canviar, de manera que l’Usuari haurà de revisar aquests termes quan visiti de nou la pàgina web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, els Termes i Condicions d’Ús s’entendran sense perjudici de qualssevol altres condicions generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins de la pàgina web i que hauran de ser acceptats per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tots els continguts de la pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, el disseny de la pàgina web, el seu codi font, logotips, imatges, marques i altres signes distintius (els “Continguts”), pertanyen als seus respectius autors i estan protegits per els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.

Cookies

La nostra pàgina web fa servir cookies tècniques pròpies i de tercers, necessàries per identificar i gestionar la sessió del seu navegador. Les cookies són petits fitxers de dades que es descarreguen al seu ordinador amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Les nostres cookies no poden danyar el seu equip i són necessàries per al bon funcionament del nostre web.

En qualsevol cas pot bloquejar o desactivar les cookies en la configuració del seu navegador, que permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’alguna d’elles. El bloqueig o no acceptació de les cookies, pot limitar l’ús d’alguns serveis o continguts de la pàgina web. A continuació els ensenyem als Usuaris les instruccions específiques per modificar la configuració dels navegadors més habituals:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677

Enllaços a pàgines de tercers

Des d’aquesta pàgina web, Club Esportiu CCR li proporciona o pot proporcionar l’accés a altres pàgines web de tercers que considera poden ser del seu interès (les “Pàgines Enllaçades”). L’objecte d’aquests enllaços és merament facilitar la recerca dels recursos que li puguin interessar a Internet. No obstant això, aquestes Pàgines Enllaçades no pertanyen a Club Esportiu CCR ni Club Esportiu CCR fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la Pàgina Enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa.

Amb caràcter general, es prohibeix a tercers l’enllaç de i cap a la pàgina web de Club Esportiu CCR, a excepció d’aquells supòsits en què, expressament Club Esportiu CCR manifesti el contrari.

Frames o marcs

Club Esportiu CCR prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o qualssevol altres Continguts de la Pàgina web.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (la “LOPD“) i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (Reglament General de Protecció de Dades o “RGPD“) li facilitem més informació sobre les seves dades: 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES SEVES DADES

Club Esportiu i Cultural de Gavà – G65782179 – Avinguda de les Bòbiles, 1 – 08850 Gavà (Barcelona) – +34 936 380 481

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES

Les dades que ens ha facilitat opcionalment ens serveixen per:

  • Comunicar-nos amb vostè en respostes a consultes, comentaris o incidències sobre algun dels serveis que oferim.
  • Oferir-li nous productes, serveis o ofertes especials que considerem puguin ser del seu interès.

QUANT DE TEMPS GUARDEM LES SEVES DADES

Les seves dades formen part dels nostres fitxer durant tot el temps que puguem tenir una relació comercial.

A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES

Club Esportiu CCR mai comunicarà a cap tercer les seves dades sense una autorització expressa per part de vostè.

QUINS DRETS TÉ QUAN ENS DÓNA LES SEVES DADES

En la mesura que ens doni la seva autorització, l’informem que les seves dades seran conservades en els fitxers de Club Esportiu CCR per tal de fer un seguiment comercial i mantenir-lo informat d’aquells serveis i productes que puguin ser del seu interès, per correu postal, telefònicament o mitjançant qualsevol altre mitjà electrònic que ens hagi facilitat vostè.

Per poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit, acreditant degudament mitjançant fotocòpia del seu DNI a Procusangel SL indicant al sobre la referència “Protecció de Dades” a la següent adreça:

Club Esportiu i Cultural de Gavà – Avinguda de les Bòbiles, 1 – 08850 Gavà (Barcelona)

Responsabilitats de l’usuari

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis de la Pàgina Web d’acord amb la Llei i amb els termes expressats en aquests Termes i Condicions d’Ús, sent responsable del seu ús correcte. L’Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de Club Esportiu CCR, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els Continguts de la pàgina web i / o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web o de els Continguts i serveis de la mateixa, serà responsable davant Club Esportiu CCR de la seva actuació.

Exclusió de responsabilitat de Club Esportiu CCR

Utilització incorrecta

Club Esportiu CCR ha creat la pàgina web per donar a conèixer els seus productes i vendre’ls, però no pot controlar la utilització de la mateixa de forma diferent a la prevista en aquests Termes i Condicions d’Ús. Per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda en la pàgina web és responsabilitat de l’Usuari, no sent responsable Club Esportiu CCR per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’Usuari.

Continguts

Club Esportiu CCR farà tots els esforços perquè, en la mesura del possible, tots els continguts de la seva pàgina web estiguin actualitzats i vigents; però, Club Esportiu CCR no assumeix cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l’àmbit merament informatiu que té la pàgina web. Així mateix Club Esportiu CCR no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec, pel que no respondrà en cap cas dels danys, Continguts i indisponiblitats tècniques que puguin causar-se per part d’aquests tercers. De conformitat amb l’anterior, en cap cas la pàgina web o els seus continguts constitueixen ni substitueixen cap tipus d’assessorament legal personalitzat.

Virus

Club Esportiu CCR farà tots els esforços a aplicar les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians, spam o qualsevol altre element informàtic nociu en la seva pàgina web.

No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles, per la qual cosa Club Esportiu CCR no assegura la total absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, Club Esportiu CCR no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris.

Errors tecnològics

Club Esportiu CCR posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta pàgina web i farà tots els esforços perquè la mateixa no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat de la pàgina web i els seus continguts.

En conseqüència no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Club Esportiu CCR.

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquests Termes i Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present pàgina web, serà l’espanyola. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-a l’Usuari en la seva condició de consumidor o usuari, per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la pàgina web, Club Esportiu CCR i l’Usuari acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de Gavà.

Ús correcte del lloc web

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no utilitzar la pàgina web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la pàgina web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del lloc web per altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present pàgina web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del lloc web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers.

Propietat d’imatges i textos

Totes les imatges i fotografies que apareixen en aquesta pàgina web, així com els seus drets d’explotació, noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe estan protegits per la llei. El titular de la pàgina no concedeix cap tipus de llicència o autorització de ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis oferts en la mateixa, sense el consentiment exprés per escrit de Club Esportiu CCR de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del titular de la pàgina web o del titular dels mateixos.

Reserva

Club Esportiu CCR podrà, en tot moment i sense previ avís, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la web, variar les presents Condicions Generals, així com realitzar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per ajudar-lo a que tingui una millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra politica de cookies. cliqui l'enllaç per a major informació. ACEPTAR

Aviso de cookies